Chcete se dozvědět více o headhuntingu?
Co je to headhunting?
Specializované personální agentury, které se zabývají lovením lebek, vyhledávají pracovníky pro vrcholovou pozici v organizaci veřejného sektoru i v soukromé firmě. Od klasického výběrového řízení se headhunting liší tím, že sama společnost osloví vybrané odborníky a nabídne jim možnost spolupráce. Headhunting:
  • je efektivní, diskrétní a časově náročná metoda,
  • je finančně nákladný způsob vyhledávání profesionálů,
  • loví kandidáty do středního a vrcholového managementu,
  • hledá úzkoprofilové odborníky, kteří jsou na trhu práce vzácní,
  • osobně komunikuje s kandidáty,
  • chrání identitu potenciálního zaměstnavatele,
  • zpravidla přetahuje osoby z jiných společností.

Headhunting, který je v českém ekvivalentu známý jako lovení mozků, je speciální metoda hledání profesionálů vhodná zejména pro společnosti s časově vytíženými personalisty, kteří nemají prostor na hledání úzkoprofilových odborníků. Headhunting je přesně cílené směřování pracovní nabídky na potenciálně vhodného kandidáta. Ačkoliv se jedná o poměrně časově i finančně nákladný proces, díky přesné cílenosti je vysoce úspěšný.

Veškeré činnosti spojené s hledáním kandidátů má na starosti headhunter, tedy lovec mozků. Vytipuje si společnosti, ve kterých by se mohl potenciální uchazeč nacházet. A po získání kontaktu ho ihned kontaktuje se zajímavou pracovní nabídkou. Základními pilíři této metody jsou diskrétnost a otevřenost.

V posledních letech agenti využívají k vyhledávání vysoce hodnocených lidí na trhu práce profesní sociální sítě, a to zejména LinkedIn.

Když budete vybírat kvalitní agenturu na lovení mozků, potom byste se měli zaměřit především na její reference a metodiku práce. Rádoby headhunter, jemuž svědomitost nic neříká, osloví několik lidí z minulosti a doufá, že vám to bude stačit. Aby byla investice do headhuntingu efektivní, měli byste se obrátit na lovce, který důkladně pročeše trh a poskytne vám transparentní přehled o své práci.

Jak headhunting probíhá?
Přímé vyhledávání a oslovování potenciálních kandidátů neboli headhunting je poměrně složitý proces. Agentura pověřená touto činností by měla mít bohaté zkušenosti týkající se firemních mechanismů a hlubokou personální praxi. Trh práce je neustále v pohybu, a proto je jejím úkolem analyzovat a vyhodnocovat situaci, a to zejména u specifických segmentů pracovního trhu. Headhunting je personálně i finančně náročný, a proto nachází uplatnění zvláště při vyhledávání úzce specializovaných odborníků a kandidátů na vysoké řídící pozice.

Headhunting probíhá v několika etapách. Vše začíná tím, že se společnost obrátí na agenturu s tím, že potřebuje najít odborníka na konkrétní pracovní pozici. Agentura dostane potřebné podklady pro vyhledání potenciálně vhodného uchazeče.

V první fázi headhunter vybere organizace, ve kterých pracují lidé s požadovaným talentem. Následně si sepíše seznam všech osob a tento seznam pošle společnosti, která si headhunting objednala, ke schválení. A poté headhunter začne přímo oslovovat osoby z tohoto seznamu nejprve telefonicky. Na základě telefonního rozhovoru se lovec rozhodne, zda uchazeče pozve na osobní pohovor či nikoliv.

V poslední fázi headhunter vybere konkrétního člověka, respektive úzkou skupinu lidí, na osobní pohovor do dané společnosti. A ta vydá konečný verdikt.

Odborník na outplacement sestaví program a časový plán procesu. Ale realizaci outplacementu předchází osobní schůzka s manažerem, neboť k sestavení programu a časového plánu je nezbytné znát informace o firemní kultuře, složení týmu či důvodech propuštění. Společným cílem konzultanta a manažera je mluvit stejným jazykem směrem k zaměstnancům.

Outplacement je citlivý proces s klidným průběhem. Stavebním kamenem outplacementu je dobře nastavená komunikace mezi zaměstnavatelem, konzultantem a zaměstnancem.

Už samotné slovo „výpověď“ navodí v člověku pocit strachu, beznaděje a zoufalství, přičemž konzultant se snaží tyto neduhy eliminovat.

Jak headhunter pracuje?
Klasické personální agentury disponují rozsáhlou databází zájemců o práci a volné pracovní pozice inzerují na internetu či v tisku. Nicméně headhunter pracuje klidně a tiše, neboť vhodní kandidáti většinou už pracují v jiných organizacích. Headhunter přímo osloví konkrétní osoby a snaží se je motivovat, proč se vzdát aktuálního postu a přejít do jiné společnosti.
  • Headhunting má svá pravidla a principy.

Diskrétnost je na prvním místě. Headhunter chrání jak zadání společnosti, tak i osobní data uchazečů. Společnost totiž nechce, aby se veřejně či interně vědělo, že hledá nějakého odborníka. A vzhledem k tomu, že headhunter oslovuje především zaměstnané kandidáty, tak je i v jejich zájmu, aby jejich současný zaměstnavatel netušil, že se zúčastňují jiných pracovních pohovorů.

  • Headhunter má své vlastní know-how.

Aby byl headhunter úspěšný při hledání vhodných kandidátů, musí mít k dispozici dostatečné informace o tom, jak by měl profil potenciálního zaměstnance vypadat. Na základě profilu vyhledá vhodné odborníky, kteří by se na danou pozici hodili. Většinou jsou jednotlivé etapy psychicky i fyzicky náročné, ale pokud je headhunter profesionální a má individuální přístup, potom odvádí svou práci svědomitě a efektivně.

Kvalitní headhunter by měl být zčásti trochu psycholog, protože je od něj vyžadována empatie a umění naslouchat. A v neposlední řadě musí mít obchodní duši, protože by měl nenásilným a motivačním způsobem přesvědčit kandidáta, aby se stal součástí týmu dané společnosti.

  • Lov mozků může být běh na delší trať.

Hledat úzce zaměřeného odborníka je jako hledat jehlu v kupce sena, a proto se může lov proměnit na běh na dlouhou trať. A pokud se nebude dařit najít takového kandidáta, který by perfektně padnul do volného křesla, headhunter společnosti navrhne optimální kompromisy. Důležité totiž je, aby společnost nestrádala.